Karos község határában, a Honfoglalás kori Régészeti Park részeként, Eperjesszög II. temetőhalmán az 1986-90 közötti ásatások során, a temető 73 sírhelyét tártak fel és rekonstruálták. A temetőtben feltárt sírhelyek megjelölésével készült el a honfoglalási kori temető rekonstrukciója. A karosi sírleletek fontos bizonyítékai annak, hogy a Bodrogköz volt a honfoglaló magyarság egyik első telephelye.

E helyen kerültek elő a Kárpát-medence eddig ismert leggazdagabb Honfoglalás kori temetője. A sírokban bizánci és nyugati eredetű ékszereket is találtak.

A feltárt sírok teljesen új megvilágításba helyezték a térség IX–X. századi múltját: a díszes szablyák, övveretek, tarsolylemezek, a sok pénzérme azt mutatja, hogy a magyarság uralkodó nagyfejedelme ebben a térségben építette ki első hatalmi központját. A temető a honfoglalás korában keletkezett, a már Bodrogközben letelepült törzsnek volt temetője pár évtizedik, a sírok hierarchia szerint helyezkednek el.

A sírjelek mellett a halmon obeliszk az itt nyugvó honteremtők számára méltó környezetet biztosítanak és egyben minden magyar embernek lehetőséget arra, hogy leróhassa kegyeletét eleink sírjánál.

Kiemelkedő rangú és gazdagságú férfi nyugodott az 52. sírban, melynek helyét emlékmű őrzi.
A mellette talált tárgyak alapján valószínű, hogy jelentős szerepet töltött be a X. század nagy fejedelmei között.

Előterében áll a hét vezér szimbolikus sírja, korabeli kialakításban, és egy szimbolikus turul madár. A férfiak erős felfegyverzettsége, méltóságjelvényekben való gazdagságuk azt jelezheti, hogy e temetőben a fejedelmi kíséret különböző rangú vezetői, családtagjaik és háziszolgáik, valamint helyzetüknél fogva többnyire nőtlen kísérő harcosaik nyugodtak. Közülük kerülhettek ki a kalandozó hadjárat vezetői és résztvevői is.

A emlékhely egy másik részén kopjafa erdő van, amit különböző szervezetek állítottak, nagyon változatos stílusokban.

Ha itt vagyunk akkor már érdemes körbetekinteni a tájon is, a kultúrtáj mögött, nagyon jó hangulatot adnak a helynek a háttérben látható dombok.

Az emlékhely közutakon autóval nagyon könnyen megközelíthatő.

Szabadon látogatható.