Megkérjük Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni,
illetve betartani azért, hogy pihenésük örömteli, nyugodt és zökkenőmentes legyen
és elkerüljük az esetleges félreértéseket.

Érkezés és távozás
 1. A vendég köteles a tulajdonosnak vagy megbízottjának az adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) megmutatni  adatfelvétel céljából.
 2. A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb végleges távozása előtt köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni, ha ez korábban nem történt meg.
 3. A teljes részvételi díj alatt az előre lefoglalt napok mennyisége értendő, abban az esetben ha úgy döntenek, hogy  az itt tartózkodást előbb szakítják meg, egyeztetést követően áll módunkban a pénzt visszatéríteni.
 4. A szálláshelyet érkezés napján 14,00 -22,00 óráig lehet elfoglalni. Ha később érkezik, késéséről kérjük telefonon tájékoztasson minket..
 5. Vendégeink érkezéskor házkulcsot kapnak. A távozás napján kérjük, a kulcsot postaládába hagyni vagy átadni a tulajdonosnak.
 6. Távozás napján 10.00-ig kérjük elhagyni a szálláshelyet.
Szomszédok
 1. A szomszédok érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése.
 2. A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját, zaklatásnak minősül vagy minősülhet, mások megfélemlítésére.
 3. A tulajdonos vagy megbízottja jogosult figyelmeztetni és lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet.
Biztonság
 1. A vendégházban tilos a dohányzás, az ingatlan területén csak az udvarban megengedett, a keletkező csikkeket kérjük az erre a célra fenntartott hamuzókba szíveskedjenek eldobni.
 2. Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják. A  vendégház és annak területén hagyott személyes tárgyakért felelősséget máskánt nem vállalunk.
 3. A vendég felelős a saját viselkedéséért a házban és annak környékén, az esetleges balesetért maga viseli a következményeket.
 4. A szobákba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt.
 5. A vendégházak területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanás veszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog pszichotrop anyag.
 6. Tűzoltó palack a bejárati ajtónál található. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni a +36 70 604 0414- es vagy +36 70 604 0408- as telefonszámot.
Tűzrakás
 1. Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával.  Megkérjük Önöket, hogy a tüzet ne hagyják őrizetlenül, és ha befejezték a tűzzel kapcsolatos tevékenységet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották,
 2. A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos
Hibajelentés
 1. Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházakban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.
 2. A vendég köteles a vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni.
 3. A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
Különleges kérések
 1. A ház elhagyásakor kérjük zárják el a vizet, villanyt, csukják be az ablakot, és zárják be az ajtót.
 2. A vendégház berendezési, felszerelési tárgya a vendégház területéről kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével vihető ki.
 3. Zilla nevű kutyánk családtag. Nem harap, nagyon barátságos. Kérjük, Vendégeinket nekünk szóljanak, ha bármiféle problémát okoz. Továbbá kérjük, ha a szálláshelyet elhagyják, győződjenek meg, hogy a kutyus kapun belül maradjon. Hálásan köszönjük.

Amennyiben elégedettek a szállás szolgáltatásaival, kérjük írjanak véleményt online. Bármilyen panaszt figyelembe veszünk, és megpróbáljuk megoldani, vagy hívjanak a következő telefonok valamelyikén:
+36 70 604 0414, +36 70 604 0408

Köszönjük megértésüket és Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!